Matematická diagnostika

Proč někteří žáci i přes veškeré úsilí stále matematice nerozumí?

Matematická diagnostika ve Včelce odhalí skryté příčiny a poskytne nástroj pro samostatnou práci na doplnění mezer.

To, že žák s matematikou zápasí, ještě neznamená, že na matematiku “nemá hlavu”. Pokud mu například nejde násobení a dělení, může být příčina už v nedostatečném porozumění sčítání a odčítání. Jakkoliv intenzivní doučování násobení a dělení mu pak nemůže pomoci. Je potřeba se  vrátit i o několik kroků zpět a najít a následně doplnit mezery, které mu nyní znemožňují plynule navázat na složitější učivo.

Až se Včelkou zjišťuji, co jsem jsem neodhalila a měla s dětmi dělat už v první třídě. Teď jsou z nich čtvrťáci a díky diagnostice odhalujeme, na kterém "schodě" ve výuce se zadrhli a nemohou postupovat dál, protože jim plno schodů mezi učivem první a čtvrté třídy chybí.”  
- Mirka, učitelka na ZŠ

Podloženo výzkumem

Stejně jako celá aplikace Včelka je i diagnostika založena na pedagogických principech podložených ověřenými vědeckými studiemi. Díky tomu dokáže efektivně pomoci dětem, které se v matematice z různých důvodů ztrácejí.

PaedDr. Renata Wolfová
metodický garant aplikace Včelka

Speciální pedagožka s více než 30letou praxí s dětmi vyžadujícími speciální vzdělávací přístupy v oblasti rozvoje čtenářských, jazykových a matematických dovedností. Prostřednictvím individuálních intervencí pracovala s více než 2000 dětmi, které se v matematice ztrácely.

1 Jak diagnostika funguje?

Během diagnostiky žáci prochází vybranými cvičeními ve Včelce, která mají vypovídající hodnotu pro odhalení silných a slabých stránek. Diagnostika je adaptivní, v průběhu se přizpůsobuje schopnostem daného žáka. Díky tomu je průměrná doba trvání diagnostiky jen 20 minut.

Přehledná analýza silných stránek i skrytých mezer v matematických dovednostech

Součástí výstupů z diagnostiky je barevný vizuální Přehled dovedností, díky kterému je na první pohled vidět, co dítěti jde a v čem je potřeba mu naopak pomoci. Včelka vygeneruje také stručné textové shrnutí, které lze předat dále rodičům či dalším učitelům, kteří s žákem pracují.


Podrobná interpretace výsledků a srozumitelná doporučení, jak žákovi pomoci

Jen konstatovat stav matematických dovedností bez následné intervence dítěti samo o sobě nepomůže. Včelka proto vygeneruje na míru šitý praktický návod pro učitele i rodiče s tím, jak konkrétně danému žákovi pomoci dosáhnout úspěchu v matematice. Dali jsme si záležet, aby byl psaný srozumitelným jazykem, který nevyžaduje odborné vzdělání.


Včelka automaticky vybere na míru vhodná cvičení pro samostatnou práci

Efektivní pomoc žákovi vyžaduje spoustu času, kterého se učitelům ani rodičům často nedostává. Včelka proto vybere na základě diagnostiky vhodná cvičení a dále je automaticky upravuje podle pokroku žáka. Aplikace obsahuje ozvučené instrukce a řadu dalších funkcí, které minimalizují nutnost asistence dospělého.


Diagnostiku zvládnou i děti s odlišným mateřským jazykem či speciálními potřebami

Díky dvoujazyčným instrukcím ve více než 20 jazycích dokáže Včelka odlišit znalost jazyka od znalosti matematiky . Diagnostika byla testována i s dětmi s širokou škálou speciálních vzdělávacích potřeb , včetně dětí s autismem, ADHD, vývojovou dysfázií a dalších.

2 Kdy diagnostiku využít?

Když se nedaří žáka naučit daný matematický koncept

Pokud i přes veškerou snahu všech zúčastněných žák stále nezvládá aktuálně probíranou látku, pravděpodobně má mezery už v některé z předcházejících dovedností. Bez jejichž doplnění se nemůže posunout dále.

Zmapování počátečních znalostí nastupujících prvňáčků

Diagnostika dokáže na úrovni jednotlivých dětí i celé třídy poskytnout přehledný obraz toho, co žáci při nástupu do školy zvládají a co je případně potřeba co nejdříve doplnit, aby se nezačaly mezery zvětšovat hned od začátku školní docházky.

Před zahájením výuky složitého matematického konceptu

V duchu formativního hodnocení lze diagnostiku využít i pro ověření připravenosti žáků na výuku nové důležité dovednosti. Díky tomu je možné doplnit mezery ještě před tím, než kvůli nim dítě zažije pocit neúspěchu v novém učivu.

Při přestupu žáka z jiné školy v průběhu školního roku

Pokud máte ve třídě nového žáka, můžete si ověřit, na jaké dovednostní úrovni se aktuálně nechází a zda s vámi dokáže držet tempo v právě probírané látce. Včasné doplnění mezer umožní také příjemnější začlenění do nového kolektivu.

Chcete vidět, jak diagnostika funguje?

Přihlaste se na bezplatné školení, kde se dozvíte, jak diagnostiku využít na maximum!

Zkušenosti s diagnostikou

"Diagnostika byla super, odhalila doposud skryté nedostatky žáka v matematice. Doporučená cvičení ve Včelce jsme zařadili do běžné výuky jako podporu k doplnění chybějících znalostí."

Eva, učitelka na ZŠ

"Zjistili jsme, že mají někteří "dobří počtáři" mezery v základních matematických představách. Zaměřili jsme se proto na pořadí, počet a další. Cvičení ve Včelce zařazujeme do výuky každý den."

Jaroslava, ředitelka a učitelka na ZŠ

"Přiznám se, že jsem příliš nedůvěřovala možnostem diagnostiky v aplikaci. Ukázka toho, jak diagnostika funguje mne ohromila, toto opravdu fungovat asi bude."

Ivana, učitelka na ZŠ

3 Odpovědi na časté otázky

Jaké technické zařízení k diagnostice potřebuji?

Doporučujeme využití tabletů Android nebo iOS s co největší obrazovkou a přístupem ke stabilnímu internetu. Klávesnice a myš je pro menší děti často příliš složitá a zbytečně vyčerpává jejich pozornost. V případě hromadného testování celé třídy doporučujeme také použití sluchátek. V takovém případě nezapomeňte ověřit správně nastavenou hlasitost.
Kolikrát mohu provést diagnostiku u jednoho žáka?

Diagnostika v rámci licence není nijak omezena a můžete ji provést, kolikrát budete potřebovat. Můžete ji například provést na začátku školního roku a poté v pololetí pro ověření pokroku. Jediným omezením je délka zkušební případně placené licence.
Je výsledek použitelný k porovnání úrovně žáků?

Toto není primárním cílem diagnostiky. Jedná se o formativní nikoliv sumativní hodnocení. Výsledkem není standardizované skóre, ale sada konkrétních doporučení, jak dítěti pomoci. Agregováním dat na úrovní celé třídy nebo školy lze přesto získat užitečné informace. Pokud se daná mezera v dovednostech opakuje u více žáků, je vhodné se na ni zaměřit i ve výuce, sdílet zkušenosti s ostatními učiteli či případně zahnrout toto téma do profesního vzdělávání.
Mohu provést diagnostiku hromadně v celé třídě?

Ano, potřebujete k tomu dostatečný počet digitálních zařízení (ideálně tablety) a přístup k internetu. Děti se mohou ke svému účtu jednoduše přihlásit pomocí PIN kódu. Návod najdete ZDE.
Je možné diagnostiku přerušit a dokončit později?

Ano, je to možné. Diagnostika u jednoho žáka trvá v průměru asi 20 minut. Obecně by mělo být možné ji zvládnout bez přerušení. Záleží ale na dispozicích či případných obtížích konkrétního žáka.
Proč se v diagnostice na násobení a dělení objevují příklady na sčítání a odčítání?

Cílem diagnostiky je odhalit skutečné skryté příčiny neúspěchu v dané matematické dovednosti. Z tohoto důvodu aplikace ověřuje i předcházející znalosti, na kterých daná matematická dovednost závisí.
Proč jsou důležité rané matematické představy?

Rané matematické představy tvoří základní stavební kámen matematických dovedností a schopnosti na nich dále stavět. Pokud nejsou ukotvené, většinou způsobují budoucí problémy.