O Včelce

Včelka je vytvářena odborníky z oblasti vzdělávání a poruch učení, a to tak, aby sloužila jako interaktivní pomůcka doma i ve škole.

Začátky aplikace Včelka

Zakladatelé

Michal Zwinger, Michal Hudeček, Šimon Rozsíval, Marek Lisý, Veronika Pavlíková, Renata Wolfová.


Náš tým měl při zakládání Včelky již několikaleté zkušenosti s vývojem aplikací na trénink čtení a obecně v přetváření akademických poznatků v moderní způsoby vzdělávání. V roce 2011 jsme spustili Rozečti.se, aplikaci na výuku rychlého čtení, která byla primárně určena studentům vysokých škol a dospělým. Aplikace dnes slaví mezinárodní úspěchy v 7 jazykových verzích a počet jejích uživatelů stále roste.

Při práci na projektu Rozečti.se jsme si uvědomili, že by naše nabyté zkušenosti mohly v praxi výrazně pomoci také mladším čtenářům – dětem – především dyslektikům. Rozhodli jsme se proto naše know-how využít k vývoji aplikace, která by těmto dětem mohla výrazně usnadnit život.


Aplikace Včelka dnes

Aktuálně se Včelka věnuje také dalším předmětům a buduje uživatelsky přívětivé prostředí pro komplexní prvostupňové procvičování. Základem aplikace zůstává stále čtení v českém jazyce, mimo něj je však v aplikaci dostupné také procvičování počítání a jazyků, jako je angličtina, španělština a němčina.


Odborná složka týmu

PaedDr. Renata Wolfová – speciální pedagožka s 30 letou praxí s dětmi vyžadujícími speciální vzdělávací přístupy v oblasti rozvoje čtenářských, jazykových a matematických dovedností. V současné době vede svou vlastní speciálně-pedagogickou praxi na Praze 7.

PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. - odborná asistentka na katedře psychologie PedF UK v Praze. Dlouhodobě se zabývá problematikou specifických poruch učení, v současné době i mj. podporou vysokoškolských studentů se specifickými potřebami.

V rámci rozvoje sesterských jazykových variací Včelky spolupracujeme také se světovými odborníky - Thomasem G. Westem a Emily Book. Na slovenské aplikaci Včielka se podílí například PaedDr. Tatiana Gandelová a Mgr. Zdenka Valeková. Na polské aplikaci Pszczolka s námi spolupracuje například Violetta Piasecka.


Složení Včelka týmu v průběhu let

Michal Zwinger a Michal Hudeček vedli od prvopočátku celý tým a řešili především rozvoj aplikace jako takové. Marek Lisý a Šimon Rozsíval byli hlavními programátory v začátcích Včelky, postupem času se připojili Tomáš Valenta (Android), Matěj Novák (iOS) a Josef Šupka. Za svůj design vděčí Včelka Veronice Pavlíkové, za ilustrace pak Kamile Burianové. Hlas české Včelky patří Magdě Wolfové.

Výraznou pomocí byly/jsou v následujících letech také kolegyně z uživatelské podpory, marketingu a prezentace Včelky – Tereza Philippová, Dang Phuong Linh, Petra Spilková, Romana Carbolová, Michaela Ondráková a Andrea Nekvapilová.

V rámci jazykových verzí patří dík velkému množství stážistů z různých zemí, kteří se podíleli na vývoji předmětů ve Včelce (angličtině, španělštině, němčině) a na sesterských aplikacích na Slovensku (zde patří hlavní dík Barboře Vizváryové) a v Polsku (zde velký dík Justyně Surma).

Partneři

Nadace Vodafone       
 

Albatros, Praha
EDUin

Rosteme s knihou

Včelka v médiích